Vi hämtar även er gran efter jul för 100 kr. Ni beställer detta på plats vid försäljningsplatserna och kan då välja mellan två datum, 9/1 och 10/1. Ni skriver under med erat namn, telefonnummer, adress och mail. På papperna står det: ”Granen ska vara avklädd och ute ur huset dagen ni har valt att vi ska hämta granen. Är granen inte ute den dagen ni valt kommer vi inte hämta den. Vi hämtar den inte en annan dag heller och inget återköp”. Bor du i lägenhet ska den vara utanför porten på morgonen samma dag som granen ska hämtas. Julgranen ska alltid vara synlig från vägen.