En ädelgran som är tålig, inte barrar och har täta grenar, men doftar mer citrus än gran. Den kommer ursprungligen från Turkiet och Kaukasus. Danskarna importerar fortfarande nordmannsfrön från Georgien. Kungsgranen kan klara sig inomhus ända till påsk. Den är inte lika känslig för uttorkning som vanlig gran då den kan samla vatten i stammen.