Den vanliga, svenska granen (som även kallas norsk gran eller rödgran) har en rödaktig bark. Den står för 80 procent av de svenska julgranarna. Den hör till familjen Pinaceae som har mer än 100 arter i världen. Barren sitter enstaka direkt på grenarna och har en långsmal infästning i motsats till ädelgranar (släktet Abies), vars barr fäster med en cirkelrund skiva. Barren blir omkring åtta till tio år gamla, men senare års försurning anses förkorta livslängden i utsatta områden Den växer snabbt i en julgransodling och är därför billig. Doftar traditionell gran. Håller sig cirka en månad inomhus, om du sköter den rätt.